Kontakt

Pro Camper s.r.o.
Krajná 724/76, 931 01 Šamorín – Mliečno

IČO: 43 809 880

TEL: +421 903 417 311 (Martin Littmann) +421 911 754 726 (Ingrid Littmannová)

mail: predaj@obytnekabiny.sk

Všetky návštevy treba predom dohodnúť telefonicky alebo písomne.